Η MEDPEST IKE είναι ένα γραφείο που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και λιπασμάτων.
Βοηθάμε τις εταιρείες να προετοιμάσουν τους ρυθμιστικούς φακέλους τους που θα υποβληθούν στις Αρμόδιες Αρχές για την έγκριση των προϊόντων τους.
Παρέχουμε επίσης βοήθεια για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και της Βόρειας Αφρικής.

Newsletter